กางเกงใน ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดดเด่นในการตัดเย็บ การสกรีนลาย และการคัดเลือกเนื้อผ้า เป็นสไตล์เฉพาะผู้ชายเท่านั้น