กางเกงในเป้าตุง Enhancer มีหลายรุ่น ตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเผื่อเนื้อผ้าช่วงเป้า หรือทำถุงรับเป้าด้านใน