กางเกงในสายเดี่ยว GString กางเกงในเส้นเดียว สายเดี่ยว ปิดเฉพาะด้านหน้า ด้านหลังเปิดหมด เหมาะกับกางเกงรัดรูป ที่ไม่ต้องการให้เห็นขอบ