ใส่รายละเอียดการแจ้งชำระเงินเข้าไปตรงนี้

 

ใส่เป็น form ให้ใส่ข้อความได้