รายการสั่งซื้อของท่านจะปรากฎอยู่ที่อีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ และในข้อมูลลูกค้านะครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับ