กางเกงในชายแบบไหนที่คุณอยากจะสวมใส่

กางเกงในชายทุกแบบ

กางเกงในชายแบบไหนที่คุณอยากจะสวมใส่

รูปแบบกางเกงในชาย ในยุคนี้ที่แฟชั่นกำลังรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าหรือแฟชั่นใดๆ ก็ตาม ไม่เว้นแต่แฟชั่นกางเกงในทั้งชายและหญิง มีชื่อเรียกกันต่างๆ นานา ตามแบบและทรงของกางเกงในนั้นๆ ได้แก่